Jianzhong Sun

Jiangsu University
Biofuels Institute, School of Environment
Zhenjiang China

Papers:
T149 Bioprocessing of Biomass Derived Lignin to Fatty Acids